We draaien met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. De leerkrachten eten met de kinderen in de klas. Na het eten gaan ze naar buiten. Door ouders wordt er pleinwacht gelopen.

De kinderen van groep 1, 2 en 6 t/m 8 eten van 12.15 tot 12.30 uur. en spelen buiten van 12.30 tot 13.00 uur.
De kinderen van groep 3 t/m 5 spelen van 12.00 tot 12.30 uur buiten en eten van 11.45 tot 12.00 uur in de klas.

Twee ouders lopen van 12.30-13.00 uur pleinwacht op het kleuterplein. Drie ouders lopen van 12.00-12.30 uur pleinwacht op het grote plein. En twee ouders lopen van 12.30-13.00 pleinwacht op het grote plein.

Er zijn geen kosten voor het overblijven wanneer u als ouder/gezin meedraait in het pleinwachtrooster. Wanneer dat voor u niet mogelijk is dan geldt er een afkoopregeling.