Op het Mozaïek is een regeling getroffen met Kinderopvang Speelwijs-Maupetuus.
Zij verzorgen voor onze school op maandag, dinsdag en donderdag de na-schoolse opvang.
Om 14.45 uur staan ze bij school en nemen ze de kinderen mee naar Het Facet.
Via de volgende website kunt u zich hiervoor aanmelden: www.speelwijs.nl

speelwijs